Muzilica Gumil PRO 2000

Stabilni aparat. Pogodan za mužu na većim seoskim farmama, malih gabarita. Rezervoar vakuuma sa pumpom i el. motorom se okači na pogodno mesto u štali.

Od aparata se izvodi vakuum vod po zidu ili ispod tavanice sa određenim brjem slavina za priključak muzne jedinice. Muzna jedinica sa kantom se prenosi do krave, priključi na vakuum vod i vrši se muža. Konstrukcija je obojena pečenom bojom (»plastifikacija«)

Pogon:  Monofazni asinhroni el. motor 0,55 kW

Pumpa: Rotaciona od 60-200 l/min. (suva i uljna izvedba)

Pulsator: L90 (Uvoz iz Holandije)

Kolektor mleka: 1 kom. (Objedinjen sa razvodom za vazduh)

Dužina mlečnih i vazd. vodova: 1 x 1,8 m

Vakuum vod: plast. cevi Ø32 mm dužina prema potrebi.

Kanta: 25 lit. prohrom
Opcija 19 lit od polikarbonata (»leksan«).

Категорија: