PROIZVODI

Muzilica Gumil 93

Pogodan za mužu na seoskim domaćinstvima kapacitete do 10 krava, vrlo pokretan, malih gabarita. Konstrukcija je obojena pečenom bojom (»plastifikacija«).

Muzilica Gumil 97

Pogodan za mužu na seoskim domaćinstvima kapacitete do 10 krava, vrlo pokretan, malih gabarita. Konstrukcija je obojena pečenom bojom (»plastifikacija«).