Muzilica Gumil 93

Pokretni aparat sa jednom kantom zapremine 19 lit.

Pogodan za mužu na seoskim domaćinstvima kapacitete do 10 krava, vrlo pokretan, malih gabarita. Konstrukcija je obojena pečenom bojom (»plastifikacija«).

Aparat prilikom muže muze sve četiri papile istovremeno.

Pogon:  Monofazni asinhroni el. motor 0,37 kW

Pumpa: Klipna jednosmernog dejstva protoka 60 l/min.

Kolektor mleka: 1 kom. (Objedinjen sa razvodom za vazduh)

Dužina mlečnih i vazd. vodova: 1 x 1,8 m

Kanta: 19 lit. od polikarbonata (»leksan«)
opcija Prohrom 25 lit.